top of page
 • Instagram
 • YouTube
 • Facebook
 • LinkedIn Sosyal Simge

Vizyonumuz

Faaliyet gösterilen bölgelerde yaşayan velilerin ilk sırada tercih ettiği, oyun ve alternatif eğitim yaklaşımlarıyla yetişen mutlu çocukların anaokulu olmak.

Misyonumuz

Atölye Kuşağı Anaokulu Logosu

Dünya standartlarına uygun sanat ve oyun temelli eğitim etkinlikleri geliştirip, bunları çocukların eğleneceği programlar halinde farklı becerilerin desteklendiği atölyelerde uygulamak.

Reggio Emilia Yaklaşımı

1970 yılında İtalya'daki okul öncesi eğitim kurumlarında reform yapmak ve yeni yaklaşımları uygulamak amacıyla geliştirilen okul öncesi eğitim programının adıdır. 

Malaguzzi bu yaklaşımın öncüsüdür

İtalyan hükümeti tarafından belediyelere verilen okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma görevi sırasında ortaya çıkmış ve Malaguzzi tarafından geliştirilmiştir. 

Sevimli eğitim yaklaşımı

Reggio Emilia Yaklaşımı çocukların nasıl öğrendikleri ile ilgilenir. Bu nedenle Reggio Emilia Yaklaşımının uygulandığı okullarda aktif eğitim yaklaşımı kullanılır. Bu okullar çocukların bağımsız ve hareketli olmasını aynı zamanda yoğun bir etkileşimi desteklediği için Malaguzzi tarafından “sevimli” olarak nitelendirilmişlerdir. 

Genel anlamda Reggio Emilia Yaklaşımı 9 temel ilke ile açıklanabilir

Reggi Emilia Yaklaşımında doğal materyaller tercih edilir
 1. Çocuk bir lider olarak algılanır. Çocukların doğuştan yetenekli, kendini yönetebilir, dinlenebilir, üretebilir, güçlü, değerli oldukları ve her çocuğun çevresindekileri araştırarak, inceleyerek merakı ve ilgisi ile kendi öğrenmesini gerçekleştirdiği varsayılır. Çocukların dinlenmesi gereken, bilgiye sahip bireyler olduğu görüşü yaygındır. Reggio Emilia yaklaşımında çocuk; bir ‘kişiliktir’. Çocukların yapamayacaklarına değil, yapabileceklerine yönelim söz konusudur. Çocukların keşifler yapmaları sağlanmaktadır.

 2. Çocuk bir işbirlikçi (ortak) olarak algılanır. Çocukların birbirleri, aileleri, öğretmenleri ve toplumdaki diğer bireylerle etkileşim ve işbirliği içinde olması önemlidir.

 3. Çocuk bir iletişimci olarak algılanır. Çocukların yaptıkları etkinlikler ile(boyama, resim, dramatik oyun, heykel, gölge oyunları, müzik vb.) entelektüel gelişimleri desteklenir. Çocuğun değişik materyaller kullanarak araştırması, sorgulaması, hayal etmesi ve yapması onun kendisini kendi "farklı doğal dilleri" ile ifade etmesini sağlar.

 4. Çevre üçüncü öğretmendir. Çevre çocukların gelişimini desteklemek üzere amaçlı bir biçimde zengin materyallerle düzenlenmeli ve etkileşimi destekler nitelikte olmalıdır. Çünkü çevre kendi başına çocuk için bir öğretmen görevini görür.

 5. Öğretmen bir ortak, bir rehberdir. Öğretmenler problem durumları yaratarak, farklı projeler geliştirerek çocuklarla birlikte öğrenme yaşantıları oluştururlar. Aynı zamanda, çocukları yakından gözleyerek, sorular sorarak onların fikirleri, teorileri hakkında bilgi sahibi olmaya çalışarak öğrenme yaşantıları düzenlerler.

 6. Öğretmen aynı zamanda bir araştırmacıdır. Öğretmen kendisini çocuklarla ilgili dokümanları oluşturmada, okuldaki diğer öğretmenler, çalışan personel ve ailelerle etkileşimde bir araştırmacı olarak görür.

 7. Belgelendirme bir iletişim aracıdır. Belgelendirme, aileleri çocuklarının gelişimleri hakkında bilgi sahibi yapmak, öğretmenlerin çocuklarını daha iyi tanımalarını sağlamak, çocuklara kendi çalışmalarının değerli olduğunu göstermek gibi pek çok amaçla gerçekleştirilir. Aynı zamanda çocukların öğrenme deneyimleri ile ilgili geniş bir arşivin oluşması da sağlanmış olur.

 8. Aile bir ortak olarak algılanır. Ailenin çocuğun öğrenme deneyimlerine ve okul yaşantısına katılımı önemsenir.

 9. Organizasyon temeldir. Reggio Emilia Yaklaşımı'nın uygulandığı okullarda günlük etkinlikler, belgelendirme ve çocukların değerlendirilmesi çok iyi bir organizasyonu gerektirir.

Okul Öncesi Eğitim Danışmanlık firmamız:

birth2day okul öncesi eğitim danışmanlığı

Atölye Kuşağı Anaokulu'nun program desteği birth2day danışmanlık tarafından sağlanmaktadır.

Türkiye’de okul öncesi eğitimini tüm yönleriyle ele alan bir yaklaşım ile hizmetler geliştirip bu hizmetleri paydaşlarının kullanımına sunmayı amaçlamaktadır. 

Detaylı bilgi için DANIŞMANLIK sayfasını inceleyebilirsiniz.

birth2day danışmanlık firmasının amaçları:

Özel anaokullarının hizmet kalitesini artırmak

&

Farklı okul öncesi eğitim modelleri ile program geliştirmek

 

Çocukların birbirinden farklı öğrenme biçimlerini ortaya çıkarmak ve bireysel gelişim düzeylerini tespit etmek

 

Okul öncesi öğretmenlerinin 

bilgi ve donanımlarını artırmak, bu meslekte kariyer yapabilmeleri için kendilerine rehberlik etmek

Anne ve babaların çocuklarını daha yakından tanımalarına yardımcı olmak ve onlara 

okul öncesi eğitimi farklı boyutlarıyla tanıtmak

Kurucu / Müdür: Tuba EREN ÖCAL

Tuba Eren Öcal - birth2day okul öncesi eğitim danışmanlığı firmasının ve atölye kuşağı anaokulunun kurucusu

Eğitim Uzmanı

iletişim: tuba@birth2day.com

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden 2004 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini ODTÜ Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde performans başarı ödülü ile tamamladı. ODTÜ İlköğretim bölümünde doktorası devam etmektedir.

Lisans yıllarından itibaren yurtiçi ve yurtdışı çeşitli özel anaokullarında öğretmenlik, eğitim koordinatörlüğü ve eğitim danışmanlığı yaptı. Özel anaokulları, okul öncesi öğretmenleri ve anne-babalara yönelik pek çok çalışma yürüttü. 2-6 yaş dönemindeki çocukların değerlendirilmesi için portfolyo uygulamaları, dokümantasyon, sunum panelleri, proje yaklaşımıyla müfredat geliştirme, sınıf yönetimi, oyun temelli program uygulamaları, öğretmen eğitimleri ve anne-babalara yönelik sunumlar temel çalışma alanlarını oluşturdu.

 

Özel bir anaokulu zinciri markasının Eğitim Genel Koordinatörü olarak çalıştı. Türkiye’nin 22 ilinde 45 Anaokulunun eğitim ve denetim koordinasyonunu yönetti. Proje yaklaşımı, sanat ve oyun temelli öğrenme ve süreklilik içeren değerlendirme yaklaşımlarının bir arada kullanıldığı eğitim programının oluşmasını sağladı. 


Eş zamanlı olarak “Literature Based Curriculum” kullanarak 2-6 yaş grubu çocukların İngilizceyi özgün bir programla öğrenmesi için gerekli altyapıyı oluşturdu. Kurumların iç denetiminin sağlanması ve okul geliştirme çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere oldukça kapsamlı bir standartlar yönergesi ve akreditasyon sistemi geliştirdi. 

Mesleki birikimlerini ve çalışmalarını daha etkin şekilde yürütmek amacıyla, temellerini 2011 yılında attığı danışmanlık firmasını 2017 yılında birth2day okul öncesi danışmanlık adıyla tekrar faaliyete geçirdi.

 

Temel çalışma alanları; okul öncesi eğitimde gözlem ve gözlem teknikleri, ölçme değerlendirme süreçlerinin oluşturulması ve yürütülmesi, portfolyo uygulamaları, gelişim ve öğrenme dokümantasyonu ve sunumları, okul öncesi eğitimde yeni yaklaşımlar ve uygulamaların eğitim programına entegrasyonu, okul öncesi öğretmenlerinin eğitimi, anne-baba eğitimi, okul öncesi eğitim kurumlarında ihtiyaç analizi ve özgün okul öncesi eğitim müfredatı geliştirmektir.

 

2018-2019 Eğitim yılı itibariyle Türkiye’nin çeşitli illerindeki özel anaokullarının eğitim programları birth2day okul öncesi danışmanlık tarafından hazırlanmaktadır. Bunun yanında çeşitli kanallarda TV programları, öğretmen eğitimleri, sempozyumlar ve kurumlarla ortaklaşa gerçekleşen çalışmalar da sürmektedir.

Reggio Emilia ilhamlı...

2019-2020 ara dönem ve 

2020-2021 dönemi kayıtlarımız devam etmektedir. 

0216-455-30-30 / 0546-912-11-77

Vizyonumuz

Faaliyet gösterilen bölgelerde yaşayan velilerin ilk sırada tercih ettiği, oyun ve alternatif eğitim yaklaşımlarıyla yetişen mutlu çocukların anaokulu olmak.

bottom of page